Μετρηση βασικών μετεωρολογικών δεδομένων με τον μικροελεγκτή Arduino

 Τίτλος Ερευνητικής Εργασίας Μετρηση βασικών μετεωρολογικών δεδομένων με τον μικροελεγκτή Arduino. Ο στόχος μας είναι να κατασκευάσουμε την πλακέτα με τα απαραίτητα ηλεκτρονικά στοιχεία( αισθητήρες, led, αντιστάσεις) στον μικροελεκτή arduino  και να το προγραμματίσουμε έτσι ώστε να μετρήσουμε τα βασικά Read More …