Συμπλήρωση ερωτηματολογίου

Στο μάθημα της ερευνητικής εργασίας με τίτλο » Μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Χρήση ή κατάχρηση» δημιούργησαν ένα ερωτηματολόγιο και σας παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγα λεπτά για να το συμπληρώσετε. Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο.

Σύνδεσμος ερωτηματολογίου εδώ.