Ύλη Διαγωνίσματος Ιανουαρίου 2017 ΑΕΠΠ

Υλη Διαγωνίσματος Ιανουάριος 2017

Κεφάλαιο 3 οι παράγραφοι 3.2, 3.3, 3.6 και 3,7 (από την παράγραφο 3.3 μόνο τους μονοδιάστατους πίνακες)

Κεφάλαιο 8 Όλο

Κεφάλαιο 9 οι παράγραφοι 9.1 και 9.2