Διαγώνισμα Α τετραμήνου

Ύλη διαγωνίσματος

Κεφ. 2.1

Από κεφ. 2.2 τα εξής : παρ. 2.2.1, παρ. 2.2.2, παρ. 2.2.5

Από κεφ. 2.2.7 τα εξής : παρ. 2.2.7.1, παρ. 2.2.7.2, παρ. 2.2.7.3

Ημερομηνίες

Β1 –> 19/01/2018

Β2 –> 17/01/2018

Β3 –> 15/01/2018

Β4 –> 19/01/2018

Β5–>  22/01/2018