Εξεταστέα ύλη 2017-2018

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ

Η Εξεταστέα ύλη του μαθήματος για το σχολικό έτος 2017-2018 είναι η εξής :

Κεφάλαιο 2.1:  όλο

Κεφάλαιο 2.2:  παρ.2.2.1,  παρ.2.2.5, από τη παρ.2.2.6 μόνο όσα περιγράφονται στη σελίδα 29, παρ.2.2.7 μέχρι και τη παρ. 2.2.7.4 εκτός του παραδείγματος 2.17 και της εικόνας 2.23 στη σελίδα 40.

 

Ο διδάσκων

Μανώλης Τσιφετάκης