Διαγώνισμα – Α.Ε.Π.Π.

Ημερομηνίες διαγωνισμάτων Α τετραμήνου

22/01/2018  ΓΘΕΤ1, ΓΘΕΤ2, ΓΟΙΚ2

23/01/2018  ΓΟΙΚ1

Ημερομηνίες διαγωνισμάτων Β τετραμήνου

17/04/2018   ΓΟΙΚ1, ΓΟΙΚ2

19/04/2018  ΓΘΕΤ2

20/04/2018  ΓΘΕΤ1