Διαγώνισμα – Α.Ε.Π.Π.

Ημερομηνίες διαγωνισμάτων Α τετραμήνου

ΓΘΕΤ1, ΓΘΕΤ2

ΓΟΙΚ1, ΓΟΙΚ2

Ημερομηνίες διαγωνισμάτων Β τετραμήνου

ΓΘΕΤ1, ΓΘΕΤ2

ΓΟΙΚ1, ΓΟΙΚ2