2.2 Αλγόριθμοι

Περιβάλλον ψευδογλώσσας εδώ.

Λύσεις ασκήσεων ενότητας 2.2. αλγορίθμων από των εκδότη του σχολικού βιβλίου qda_ch2_2_v3.

Στην περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα στην αναπαραγωγή των videos εγκαταστήστε το πρόγραμμα Silverlight από τον σύνδεσμο εδώ.

Λύση άσκησης  23 σελίδας  52. (διάγραμμα ροής άσκησης  εδώ)

Υποστηρικτικό υλικό θα βρείτε στον επίσημο δικτυακό τόπο της συγγραφικής ομάδας του σχολικού βιβλίου εδώ.

 

 

Άσκηση με πολλαπλή επιλογή

 

Δομή Επανάληψης   Γιά … από ….. μέχρι…..

 

Άσκηση με χρήση της δομής επανάληψης Για …από… και χρήση αθροιστή και μετρητή. (Διάγραμμα ροής της άσκησης εδώ.)

 

Δομή επανάληψης   Οσο…επανάλαβε 

 

Άσκηση 19 σχολικού βιβλίου σελίδας 51

( Παρακολούθηση τιμών μεταβλητών)  Το διάγραμμα ροής του αλγορίθμου εδώ

 

Άσκηση 33 σελίδας 53 σχολικού βιβλίου με χρήση της δομής επανάληψης όσο ….επανάλαβε

 

 

Δομή επανάληψης   επανάλαβε….Μέχρις_ότου

 

Άσκηση 33 σελίδας 53 σχολικού βιβλίου με χρήση της δομής επανάληψης  επανάλαβε…Μέχρις_ότου