Οδηγίες Μαθήματος – Ύλη

 Σκοπός τους μαθήματος

Να γνωρίσουν οι μαθητές τομείς και θεμελιώδεις έννοιες της Επιστήμης Υπολογιστών και Πληροφορικής και να αναπτύξουν την αναλυτική και συνθετική τους σκέψη. Η προσέγγιση που ακολουθείται σχετίζεται με θέματα τόσο της Θεωρητικής όσο και της Εφαρμοσμένης Επιστήμης των Υπολογιστών. Με το πρώτο μέρος να καλύπτει θέματα της Θεωρητικής Επιστήμης των Υπολογιστών − από το Πρόβλημα στον Αλγόριθμο και από εκεί στον Προγραμματισμό και τις Εφαρμογές του − και το δεύτερο μέρος με την επισκόπηση βασικών τομέων της Εφαρμοσμένης Επιστήμης των Υπολογιστών.

Το σχολικό βιβλίο είναι εδώ.     Οδηγίες διδασκαλίας εδώ.

 

 

Οδηγίες Αξιολόγησης του μαθήματος.

Η διδακτέα ύλη για το σχολικό έτος 2018-2019 είναι η εξής :