Υποστηρικτικό Υλικό

Από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής αναρτήθηκε το παρακάτω υποστηρικτικό υλικό για την προετοιμασία των μαθητών.

  1. Οδηγίες Μελέτης Μαθητή
  2. Οδηγίες Μελέτης Μαθητή Παράρτημα Α(νέο)
  3. Διδακτικές Ασκήσεις

Ο Διερμηνευτής της ΓΛΩΣΣΑΣ είναι ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης αλγορίθμων σε μορφή ψευδοκώδικα, ειδικά σχεδιασμένο για τη ΓΛΩΣΣΑ προγραμματισμού που διδάσκεται στα πλαίσια του μαθήματος Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον (ΑΕΠΠ) της Γ΄ Γενικού Λυκείου.

Είναι εγκεκριμένος από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ως κατάλληλος για εργαστηριακή χρήση στη Β/θμια εκπαίδευση και έχει διατεθεί σε όλα τα σχολεία μέσω του πακέτου Αλγοριθμική και Προγραμματισμός του ΥΠΕΠΘ.

 

Δωρεάν  βοήθημα για το μάθημα της Γ΄ Λυκείου «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον»

Τρεις εκλεκτοί συνάδελφοι, ο Γιάννη Σαρημπαλίδης, ο Νίκος Μιχαηλίδης και ο Άνθιμος Μισαηλίδης, ολοκλήρωσαν πρόσφατα τη συγγραφή ενός ολοκληρωμένου βοηθήματος (e-book) για το μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον για τη Γ’  Λυκείου.

Το ηλεκτρονικό αυτό βιβλίο διατίθεται δωρεάν ενώ αποτελείται από τριάντα τέσσερα (34) φυλλάδια θεωρίας και ασκήσεων και έντεκα (11) επαναληπτικά τεστ, που καλύπτουν με ολοκληρωμένο τρόπο την ύλη αλλά και τους διδακτικούς στόχους του μαθήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες αλλά και για να κατεβάσετε το ολοκληρωμένο βοήθημα μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα    http://blogs.sch.gr/bookaepp/.

Κατεβάστε το βιβλίο σε ηλεκτρονική μορφή από εδώ –>  aeep_book_ver_cc.protected

Δικτυακός τόπος για την Α.Ε.Π.Π.

Εξαιρετικός ιστοχώρος για το μάθημα Α.Ε.Π.Π. με δυνατότητα αναζήτησης παλαιότερων πανελλαδικών θεμάτων και  λυμένα θέματα των σχολικών εγχειριδίων και πολλά αλλά.

Δημιουργός του ιστοχώρου είναι ο  κύριος Κοσμίδης Μανώλης.

Δικτυακός τόπος : https://aepp.gr/

Δικτυακός τόπος Δημιουργού : http://blogs.sch.gr/mkosmidis/