Εφ. Πληροφορικής Α’ Λυκείου

efarmoges_pliroforikis_bookΣκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους μαθητές να συμπληρώσουν και να εμβαθύνουν τις γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις τους στην αξιοποίηση υπολογιστικών συστημάτων, Διαδικτυακών τεχνολογιών και εφαρμογών της Πληροφορικής στο σύγχρονο κόσμο ως εργαλείων μάθησης, σκέψης, εκφρασης, επικοινωνίας, εργασίας και συνεργασίας δια ζώσης και από απόσταση.

 

Το νέο βιβλίο του μαθήματος επιλογής » Εφαρμογές Πληροφορικής Α Λυκείου«.

Το αναλυτικό Πρόγραμμα σπουδών μαθήματος είναι διαθέσιμο από εδώ.

Οδηγίες διδασκαλίας μαθήματος εδώ

Η διδακτέα ύλη περιλαμβάνει τα κεφάλαια 7, 9 (μόνο 9.3), 10, 11, 13, 14 (μόνο 14.2), 15, 16 του σχολικού βιβλίου «Εφαρμογές Πληροφορικής» (συγγραφείς: Γ. Πανσεληνάς, Ν. Αγγελιδάκης, Α. Μιχαηλίδη, Χ. Μπλάτσιος, Σ. Παπαδάκης, Γ. Παυλίδης, Ε. Τζαγκαράκης, Α. Τζωρμπατζάκης).

Ασκήσεις – Υποστηρικτικό υλικό μαθήματος 2016-2017

Εξεταστέα ‘Ύλη Προαγωγικών Εξετάσεων Ιουνίου 2018

  • Κεφάλαιο 7 (σελ.54-70)
  • Κεφάλαιο 9, Παράγραφος 9.3 (σελ.84-86)
  • Κεφάλαιο 10 (σελ.87-92)
  • Κεφάλαιο 11 (σελ.93-102)
  • Κεφάλαιο 13, Παράγραφος 13.3 (σελ.114-118)

Διδάσκουσα: Ελπίδα Λαγουδάκη