Θεωρητική & Εφαρμοσμένη επιστήμη των υπολογιστών

Έννοιες που έχω μελετήσει ή ακούσει στην σχολική μου καριέρα :

 • Υλικό Η/Υ
 • Λογισμικό
 • Πληροφοριακά συστήματα
 • Τεχνητή νοημοσύνη
 • Δίκτυα
 • Λειτουργικά συστήματα
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Ασφάλεια Η/Υ
 • Γλώσσες Προγραμματισμού
 • Τεχνολογικές εφαρμογές
 • Αλγόριθμοι
 • Ανάλυση Αλγορίθμων
 • Αποθήκευση πληροφοριών
 • Ανάλυση πληροφοριών
 • Επεξεργασία πληροφοριών
 • Άντληση πληροφοριών
 • Πολυπλοκότητα
 • Υπολογισιμότητα

empty_part

full_part

Σχολικό βιβλίο Κεφάλαιο 1.1

Παρουσίαση : Β Λυκείου