Άσκηση 1

Δημιουργία ιστοσελίδας για την HTML

 1. Αποθηκεύστε το αρχείο less1-html  στην επιφάνεια εργασίας του σταθμού εργασίας σας.

 2. Αποσυμπιέστε το αρχείο.

 3. Στη συνέχεια δημιουργήστε κατάλληλα το αρχείο με όνομα index.html όπου θα παρουσιάζεται το περιεχόμενο του αρχείου source.docx το αποτέλεσμα θα πρέπει να μοιάζει με το printout.pdf

 4. H εικόνα (html.jpeg) που θα χρησιμοποιήσετε επισυνάπτεται στο αρχείο .

Οδηγίες για την δημιουργία της ιστοσελίδας

  • Μεταφέρετε με copypaste το κείμενο του αρχείου source.docx σε έναν απλό κειμενογράφο (Σημειωματάριο για τα Windows, ή gEdit για τα Linux). Μπορείτε να κάνετε την μεταφορά και σε έναν online html editor, να κάνετε εκεί όλα τα απαραίτητα και στη συνέχεια να μεταφέρετε τον κώδικα στον κειμενογράφο.

  • On line επεξεργαστής αρχείου HTML εδώ

  • Βάλτε όλο το κείμενο μέσα στην ετικέτα <html>

  • Φτιάξτε το <head> και εμφωλεύστε την ετικέτα <title> και <meta>. Μην ξεχάσετε να βάλετε την παράμετρο charset=»utf-8″

  • Εμφωλεύστε όλο το κείμενο μέσα στην <body>

  • Χρησιμοποιήστε τις <h1>, <h2>, <h3>, <h4> κτλ για τις επικεφαλίδες του κειμένου και την <p> για τις παραγράφους

  • Στην τρίτη και τέταρτη παράγραφο, («Εκδόσεις HTML» και «Γλώσσες Προγραμματισμού στο Internet», κάπου στα μέσα του κειμένου, δεν κάνουμε αλλαγή παραγράφου, αλλά αλλαγή γραμμής)

  • Χρησιμοποιήστε τις κατάλληλες ετικέτες tags για μορφοποίηση κειμένου (πλάγια, έντονα, υπογράμμιση, επισήμανση)

  • Όλες οι ετικέτες της HTML εδώ.

  • Στο τέλος βάλτε μία οριζόντια γραμμή

  • Όταν περνά το ποντίκι πάνω από τους τίτλους να δίνεται μία μικρή επεξήγηση, ενώ όταν περνά πάνω από τις παραγράφους να φαίνεται ποια παράγραφος είναι (π.χ. πρώτη παράγραφος, δεύτερη παράγραφος κτλ)

  • Να υπάρχει υπερσύνδεσμος (link), για τον Παγκόσμιο Ιστό (World Wide Web), για τον Tim Berners-Lee και για το Unix

  • Να συμπεριληφθεί ένα βίντεο από το youtube σχετικό με την html