Ασκηση 1 – συνέχεια

Νέες οδηγίες

  • Να δημιουργηθεί μία λίστα (ετικέτες <ul> και <li>) που να περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία που μπορούμε να συμπεριλάβουμε σε μία ιστοσελίδα, χρησιμοποιώντας την html. Παράδειγμα:

«Σε μία ιστοσελίδα που κατασκευάζεται με την HTML, μπορούν να περιλαμβάνονται τα εξής στοιχεία:

 • Παράγραφοι

 • Τίτλοι παραγράφων

 • Εικόνες

 • Βίντεο και πολυμέσα

 • Υπερσύνδεσμοι

 • Animation

Κτλ»

  • Να δημιουργηθεί στην παράγραφο 2 (Οι ετικέτες της html) πίνακας 7 γραμμών και 2 στηλών που να περιλαμβάνει μερικές βασικές ετικέτες που χρησιμοποιούνται στην html (αριστερή στήλη) και την λειτουργία τους (δεξιά στήλη). Για πληροφορίες http://leandros.physics.uoi.gr/ph652/readings/html/htmllang.htm

  • Η εικόνα να γίνει και υπερσύνδεσμος που να μεταφέρει στην Wikipedia στην σελίδα που πληροφορεί για την html

Η ιστοσελίδα θα φαίνεται κάπως έτσι

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρχεία εργασίας εδώ.