Ασκηση HTML-CSS

Δημιουργία ιστοσελίδας για την HTML

 1. Αποθηκεύστε το αρχείο less3-cssA στην επιφάνεια εργασίας του σταθμού εργασίας σας.
 2. Αποσυμπιέστε το αρχείο.
 3. Στη συνέχεια δημιουργήστε κατάλληλα το αρχείο με όνομα styles.css το οποίο να μορφοποιεί τα στοιχεία που περιέχονται στο αρχείο index.html . Τα δύο αρχεία πρέπει να συνδέονται με την ετικέτα <link>

Οδηγίες για την δημιουργία της ιστοσελίδας

 • Ανοίξτε το αρχείο index.html με έναν απλό κειμενογράφο (προτείνεται το notepad++) και κάντε την σύνδεση με το css αρχείο που πρόκειται να δημιουργήσετε (όνομα αρχείου: styles.css). Η ετικέτα που χρησιμοποιείται για αυτό το σκοπό είναι η <link rel=”stylesheet” href=”styles.css/> η οποία τοποθετείται μέσα στην head.
 • Μπορείτε να κάνετε την μεταφορά και σε έναν online html and css editor, να κάνετε εκεί όλα τα απαραίτητα και στη συνέχεια να μεταφέρετε τον κώδικα στον κειμενογράφο.
 • online html and css editor εδώ
 • Δώστε ένα background-color στην ιστοσελίδα μέσα από το html αρχείο
 • Για χρώματα μπορείτε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα www.colorpicker.com
 • Στο css αρχείο που θα δημιουργήσετε, ορίστε τις επικεφαλίδες h1 να έχουν χρώμα, χρώμα παρασκηνίου, μέγεθος (γύρω στα 16px), και γραμματοσειρά
 • Αντίστοιχα για τις επικεφαλίδες h3 (μικρότερη γραμματοσειρα από την h1 και χρώμα) Αντίστοιχα για τις παραγράφους
 • Ιδιότητες για τις δηλώσεις του κάθε επιλογέα μπορείτε να βρείτε από εδώ
 • Χρησιμοποιείστε την ιδιότητα id στον τίτλο της τελευταίας παραγράφου και ορίστε μία νέα κλάση στο αρχείο styles.css, μέσω της οποίας θα προσδιορίζεται κάποιο άλλο χρώμα, γραμματοσειρά comic sans και πλάγια γραφή.

Διάφοροι δικτυακοί τόποι με υλικό για το css