Ασκήσεις

Τράπεζα θεμάτων υπουργείου παιδείας εδώ.

Φύλλα Εργασίας

1ο Φύλλο εργασίας 06/10/2017 (Τελεστές – Ιεραρχία αριθμητικών πράξεων – κ.α.) εδώ

Ασκήσεις στη δομή Ακολουθίας    (με τις λύσεις)                      —->     εδώ.

Ασκήσεις στη δομή επιλογής 1η σειρά (με τις λύσεις)              —->     εδώ.

Ασκήσεις στη δομή επιλογής 2η σειρά

ΔΡ9.Σε τρεις διαφορετικούς αγώνες πρόκρισης για την Ολυμπιάδα του Σίδνεϋ στο άλμα εις μήκος ένας αθλητής πέτυχε τις επιδόσεις a, b, c. Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος:
α) να διαβάζει τις τιμές των επιδόσεων a, b, c.
β) να υπολογίζει και να εμφανίζει τη μέση τιμή των παραπάνω τιμών.
γ) να εμφανίζει το μήνυμα «ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ», αν η παραπάνω μέση τιμή είναι μεγαλύτερη των 8 μέτρων.

ΔΡ10.Μία οικογένεια κατανάλωσε Χ Kwh (κιλοβατώρες) ημερησίου ρεύματος και Υ Kwh νυχτερινού ρεύματος. Το κόστος ημερησίου ρεύματος είναι 0,08 ευρώ. ανά Kwh και του νυχτερινού 0,05 ευρώ ανά Kwh. Να αναπτύξετε έναν αλγόριθμο ο οποίος:
α) να διαβάζει τα Χ, Υ.
β) να υπολογίζει και να εμφανίζει το συνολικό κόστος της κατανάλωσης ρεύματος της οικογένειας.
γ) να εμφανίζει το μήνυμα «ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ», αν το συνολικό κόστος είναι μεγαλύτερο από 300 ευρώ.

ΔΡ11.Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος:
α) διαβάζει έναν αριθμό
β) εμφανίζει την απόλυτη τιμή του.

ΔΡ12.Α). Σε μια εξέταση ξένης γλώσσας ένας υποψήφιος εξετάζεται προφορικά και γραπτά και βαθμολογείται από το 1 έως το 100 σε κάθε εξέταση. Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος:
α) διαβάζει το όνομα, την προφορική και τη γραπτή βαθμολογία του,
β) εμφανίζει το μήνυμα «Η προφορική βαθμολογία είναι μεγαλύτερη από τη γραπτή», στην περίπτωση που αυτό συμβαίνει.

ΔΡ12.Β)Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος:
α) διαβάζει έναν αριθμό,  β) εμφανίζει το μήνυμα «μη έγκυρος αριθμός», αν ο αριθμός που δόθηκε δεν είναι στο διάστημα από το 1 έως και το 20.

ΔΡ12.Γ) Σε μια εξέταση καλών τεχνών ο υποψήφιος εξετάζεται προφορικά και γραπτά και βαθμολογείται από το 1 έως το 20 σε κάθε εξέταση. Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος:
α) διαβάζει το όνομα, την προφορική και τη γραπτή βαθμολογία του υποψήφιου,
β) εμφανίζει το μήνυμα «Άριστα» αν ο υποψήφιος έγραψε 20 και στις δύο εξετάσεις

ΔΡ14.Σε έναν αγώνα στον τελικό του άλματος εις μήκος, ο αθλητής πραγματοποιεί την τελική του προσπάθεια. Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος:
α) διαβάζει το μήκος του άλματος του αθλητή. Θεωρήστε ότι για άκυρο άλμα δίνεται ως μήκος ο αριθμός μηδέν (0).
β) Εμφανίζει το μήνυμα «Άκυρο Άλμα» αν δόθηκε ως μήκος ο αριθμός μηδέν (0) ή το μήνυμα «Έγκυρο Άλμα» αν δόθηκε ως μήκος αριθμός διάφορος του μηδενός.

ΔΡ15.Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου
1. Διάβασε a
2. b ← 2 * a + 1
3. c ← a + b
4. Αν c > b τότε
5. b ← c
6. αλλιώς
7. c ← b
8. Τέλος_αν
9. Εμφάνισε a, b, c

Μετά την εκτέλεση του παραπάνω τμήματος αλγορίθμου, ποιες θα είναι οι τιμές των a, b, c που θα εμφανιστούν, όταν:
i) a = 10, και
ii) a = -10