Ασκήσεις

Τράπεζα θεμάτων υπουργείου παιδείας εδώ.

Φύλλα Εργασίας

1ο Φύλλο εργασίας 06/10/2018 (Τελεστές – Ιεραρχία αριθμητικών πράξεων – κ.α.) εδώ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ασκήσεις στη δομή Ακολουθίας    (με τις λύσεις)                      —->     εδώ.

Ασκήσεις στη δομή επιλογής 1η σειρά (με τις λύσεις)              —->     εδώ.

Ασκήσεις στη δομή επιλογής 2η σειρά                                           —–> εδώ.

Ασκήσεις στη δομή Επανάληψης  ΓΙΑ…(με τις λύσεις)            —–> εδώ.

Ασκήσεις με άγνωστο αριθμό επαναλήψεων.

 

Άσκηση 1.

Να γραφεί αλγόριθμος όπου θα διαβάζονται τυχαίοι αριθμοί μέχρι να δοθεί ως είσοδος η τιμή ΜΗΔΕΝ. Ο αλγόριθμος στο τέλος θα πρέπει να εμφανίζει :

α) το πλήθος των αρνητικών αριθμών που δόθηκαν

β) το ποσοστό των θετικών αριθμών που διαιρούνται ακριβώς με το 7

γ) το σύνολο των αριθμών που δόθηκαν.

Λύση άσκησης

Άσκηση 2.

Να γραφεί αλγόριθμος όπου θα διαβάζονται οι βαθμοί μαθητών μέχρι να δοθεί ως βαθμός αρνητική τιμή. Ο αλγόριθμος στο τέλος θα πρέπει να εμφανίζει :

α) το ποσοστό των μαθητών με βαθμό μεγαλύτερο του 18.

β) το ποσοστό των μαθητών με βαθμό από 10 έως και 18.

γ) το ποσοστό των μαθητών με βαθμό μικρότερο από 10.

Λύση άσκησης

Άσκηση 3.

Να γραφεί αλγόριθμος όπου θα διαβάζονται από το πληκτρολόγιο λέξεις μέχρι να δοθεί η λέξη «τέλος«. Ο αλγόριθμος στο τέλος θα πρέπει να εμφανίζει :

α) πόσες φορές πληκτρολογήθηκε η λέξη «και«.

β) πόσες λέξεις πληκτρολογήθηκαν συνολικά.