Ασκήσεις – Φύλλα εργασίας

Σχολικό Έτος 2018 – 2019

Φύλλο εργασίας για αριθμητικούς τελεστές, συναρτήσεις, μεταβλητές κτλ  εδώ

Φύλλο εργασίας για συγκριτικούς και λογικούς  τελεστές εδώ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παιχνίδι   » Μάντεψε τον αριθμό » χρησιμοποιώντας τη δομή επανάληψης ΟΣΟ  κάνε κλικ εδώ

Διάφορες ασκήσεις στις δομές επανάληψης    —->   εδώ

Αρχείο της γλώσσας με έτοιμο πίνακα Disdiastatos_pinakas_arxikos

Φύλλο Εργασίας  και αρχεία δραστηριοτήτων (εδώ) για λογικά και συντακτικά λάθη.