Ασκήσεις – Φύλλα εργασίας

Σχολικό Έτος 2017 – 2018

Φύλλο εργασίας για αριθμητικούς τελεστές, συναρτήσεις, μεταβλητές κτλ  εδώ

Φύλλο εργασίας για συγκριτικούς και λογικούς  τελεστές εδώ.